Άγνωστο Ναυάγιο Νοτίου Ευβοϊκού Αριθ. 2

Στις 5 Απριλίου 2015, η ομάδα του Αντώνη Γράφα καταδύθηκε και ερεύνησε ένα άγνωστο ναυάγιο στην θαλάσσια περιοχή του Νοτίου Ευβοϊκού, βρισκόμενο σε απόσταση πέντε περίπου ναυτικών μιλίων ανατολικά της Ραφήνας. Το στίγμα του ναυαγίου είχε παραχωρηθεί φιλικά στην καταδυτική ομάδα, από τον συνεργάτη της Γιάννη Μυτιλιναίο.

Τα ευρήματα από την πρώτη έρευνα πεδίου, έδειξαν ότι πρόκειται για ένα ναυάγιο πλοίου το οποίο έχει εν μέρει „κοπεί“, πιθανώς μεταπολεμικά. Η απουσία της προπέλας, των καδενών από τις άγκυρες, και μιας ιδιαίτερα ευδιάκριτης ρωγμής, η οποία πιθανώς προκλήθηκε από εκρηκτικά κατά την διάρκεια προσπάθειας διάλυσης του ναυαγίου, δείχνει ότι υπήρξε προσπάθεια ανέλκυσής του στο απώτερο παρελθόν. Στην εκτίμηση αυτή συμβάλει και το γεγονός, ότι αφενός μέχρι σήμερα βρίσκεται στην περιοχή της πρύμνης ένα σχοινί το οποίο εκτείνεται  προς την επιφάνεια, και το οποίο μάλλον αποτελούσε το σχοινί πρόσδεσης του σκάφους διάλυσης στο ναυάγιο, αφετέρου η βίαιη απουσία τμημάτων της υπερκατασκευής και της πλώρης του πλοίου.

Πρόκειται για το ναυάγιο ενός μικρού ατμόπλοιου, μήκους 45 και πλάτους 7 περίπου μέτρων, το οποίο βρίσκεται με την τρόπιδα επικαθήμενο στον βυθό, σε όρθια θέση, και του οποίου το βαθύτερο σημείο βρίσκεται στο βάθος των  50, ενώ το ρηχότερο στο βάθος των 40 μέτρων. Ο νοητός άξονας πρύμνης πλώρης βρίσκεται σε ανατολική-νοτιοανατολική κατεύθυνση 150 περίπου μοιρών. Στον χώρο του μηχανοστασίου εντοπίστηκε τουλάχιστον ένας κύλινδρος της ατμομηχανής, ενώ ιδιαίτερα διακριτή είναι η σκάλα που οδηγεί στο κάτω τμήμα του μηχανοστασίου όπου θα πρέπει, υπό κανονικές συνθήκες, να βρίσκεται ο λέβητας του πλοίου. Στο εναπομείναν τμήμα της υπερκατασκευής, το οποίο βρίσκεται σε καλή κατάσταση, είναι ορατοί οι χώροι ενδιαίτησης, οι οποίοι όμως βρίσκονται επικαλυμμένοι με παχύ στρώμα στριδώνας. Μια μεγάλη οπή, η οποία είναι έντονα διακριτή στην ίδια περιοχή, χρήζει περαιτέρω έρευνας για να διαπιστωθεί ο ρόλος της στην λειτουργία του πλοίου. Στην περιοχή της πλώρης, η οποία έχει εν μέρει αφαιρεθεί, λείπουν οι καδένες των αγκυρών, ενώ οι ίδιες οι άγκυρες βρίσκονται πεσμένες και μισοθαμμένες στην λάσπη του βυθού.

Πρόκειται για ένα νέο εύρημα του οποίου τόσο η έρευνα πεδίου όσο και η αρχειακή, βρίσκονται εν εξελίξει, έχοντας πρωτίστως ως άμεσο στόχο την συστηματική τεκμηρίωση του ναυαγίου και ως έμμεσο την αποκάλυψη της ταυτότητας και ίσως της ιστορίας του αγνώστου αυτού ατμόπλοιου, το οποίο έλαβε από την καταδυτική ομάδα του Αντώνη Γράφα το εύλογο όνομα «Άγνωστο Ναυάγιο Νοτίου Ευβοϊκού Αριθ. 2».  
DG