Ναυάγιο AL HADI

Φορτηγό πλοίο AL HADI μέ λιβανική σημαία, ολικ. χωρητ. 1183 κόρων, ναυπηγήσεως τού 1964 στά ναυπηγεία
KISHIGAMI ZOJEN K.K. AKITSU τής Ιαπωνίας, ιδιοκτησίας EAST MEDITERRANEAN MARITIME S.A.
Τό πλοίο ταξίδευε έμφορτο μέ γενικό φορτίο από τήν Χαλκίδα γιά το Port Sudan όταν παραπλέοντας  τίς ακτές
τής Αττικής σέ απόσταση 4 μίλια από τό Πόρτο Ράφτη, τήν 3η Οκτωμβρίου 1985 τό πλοίο βυθίστηκε λόγω
μετατόπισης τού φορτίου του. Τό 15μελές πλήρωμά του παραληφθέν από προστρέξαντα σκάφη διασώθηκε.
Προηγούμενα ονόματα του πλοίου MASTER AMMIM-MASTER AMMIN.Και Διακριτικό ΙΜΟ 6503183.

Πηγές. Χρήστος Ντούνης Τά ναυάγεια στίς ελληνικές θάλασσες 1951-2000. Τόμος β.
Διαδύκτιο.

Το πλοίο στέκεται όρθιο στον άξονα 150/330 μοίρες.Σε μέγιστο βάθος -85μ και σε ελάχιστο -70μ.Η ορατότητα είναι πολύ περιορισμένη λόγω ιζήματος και τοποθεσίας (Ευβοικός).Στην πλώρη στέκεται ο τεραστιος γερανός σχήματος Π που άλλοτε σήκωνε τεράστια φορτία για της ανάγκες του πλοίου.Είναι γεμάτο με όλων των ειδών τα αλιευτικά εργαλεία και σε σχέση με την περιορισμένη ορατότητα, ο δύτης πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός.