Αγνωστο Ναυάγιο Νοτίου Ευβοικού Αριθμ.1

Το 2009 στην θαλάσσια περιοχή του ευβοϊκού εντοπίστηκε το ναυάγιο ενός μονοπρόπελου πλοίου, μήκους περίπου 40μ, αγνώστου ονόματος.Το ναυάγιο βρίσκετε σε όρθια θέση στο βυθό,στον άξονα βορρά νότου με μέγιστο και ελάχιστο βάθος -58μ και -50μ.Στην αριστερή πλευρά του παρατηρήθηκαν ρήγματα.Η θαλάσσια ορατότητα είναι περιορισμένη.