Ναυάγιο από το ρυμουλκό Μούδρος

Ρυμουλκό ΜΟΥΔΡΟΣ, νηολογίου πλοιαρίων Πειραιώς 1497,ολικ.χωρητ.38 κόρων και καθ.6 κόρων,ιδιοκτησίας Κτησιφώντα Κουκουλά.Το σκάφος είχε επιταχθεί από τους Γερμανούς και λειτουργούσε με γερμανικό πλήρωμα όταν προσάραξε στίς Φλέβες και εγκαταλειφθέν απωλέστηκε.
Πηγή:Τα ναυάγια στις ελληνικές θάλασσες.Τόμος Α.1900-1950.Χρήστος Ντούνης.

Περιγραφή ναυαγίου:
Το πλοίο βρίσκεται σε όρθια θέση στο βυθό στον άξονα πρύμη 300 μοίρες και πλώρη 120.Δεν φέρει κανένα ρήγμα είναι μονοπρόπελο όπως και εντοπίστηκε το μοναδικό του φουγάρο που βρίσκεται δίπλα στην θέση του πεσμενο.Διακρίνονται η γέφυρα,οι διάδρομοι και τα σημεία πρόσδεσης.Μέγιστο βάθος -104μ και ελάχιστο -96μ.Ο βυθός είναι αμμώδες χωρίς ίχνος βραχώδους έξαρσης,ρεύματα δεν παρατηρήθηκαν.Μήκος ναυαγίου περίπου 25-30 μέτρα.