Ναυάγιο Ρόζα Βλάση

Φορτηγό ατμόπλοιο Ρόζα Βλάση

Φορτηγό ατμόπλοιο Ρόζα Βλάση, νηολογίου Πειραιώς 1531, ολικ. χωρητ. 1959 κόρων καί καθ.914 κόρων, μεταφορικής ικανότητας 2784 τόνων, ναυπηγήσεως τού 1946 στό SUNDERLAND,μέ ΔΔΣ SVTG, κινούμενο μέ τρικύλινδρη παλινδρομική μηχανή 750 IHP.Πλοιοκτήτες ήταν οι αδερφοί Γεώργιος καί Αλέξανδρος Βλάσσης
κατά 50% ο καθένας.Τό Ρόζα Βλάση εφόρτωσε στό Στρατώνι , 2900 τόνους σιδηροπυριτίου μέ αναλογία περίπουFlotte 75% καί κοινό 25% καί τήν 24η Δεκεμβρίου 1959 καί περί ώρα 14.40 απέπλευσε γιά τόν Πειραιά μέ πλοίαρχο τόν Παύλο Κοκορόζη καί πλήρωμα τούς:

1. Βλαδίμηρο Στερεμπόκεν Υποπ/χο
2. Βασίλειο Παυλόπουλο Δοκ. Πλοίαρχο
3. Ηλία Μάτη Ασυρματιστή
4. Σταύρο Γιαρενάκη Α Μηχανικό
5. Ευάγγελο Κοτρώζο Β Μηχανικό
6. Ιωάννη Σαραβάνο Ναύκληρο
7. Σταύρο Βουτσά Ναύτη
8. Κυριάκο Φλώρη Ναύτη
9. Ιωάννη Τσαρούχα Ναύτη
10. Δημήτριο Τσαρούχα Ναυτόπαιδα
11. Δημήτριο Κόκορη Αρχιθερμαστή
12. Αναστάσιο Χοιμπό Θερμαστή
13. Βασίλειο Πατρινό Θερμαστή
14. Χαράλαμπο Μιχαήλ Θερμαστή
15. Στυλιανό Διακογιώργο Θαλαμηπόλο

Τό σκάφος πλέοντας νότια τού Σουνίου περί τό ενάμισι μίλι παρουσίασε κλίση 40-45 μοιρών καί ο πλοίαρχος έστρεψε αργά ώστε νά προσεγγίσει στό Λαύριο, δίνοντας συγχρόνως εντολή τό πλήρωμα νά φορέσει τά ατομικά του σωσίβια καί νά εκπεμφθεί τό σήμα κινδύνου. Η ώρα ήταν 16.33. Λόγω τής κλίσης τό πλοίο έπαυσε νά υπακούει στό πηδάλιό του. Η εγκατάλειψη έγινε περί ώρα 16.50 όταν έπεσαν σχεδόν όλοι στή θάλασσα, ενώ αμέσως σχεδόν τό πλοίο ανατρεπόταν. Από τό πλήρωμα διασώθηκαν μέσα σέ πλευστική σχεδία, χάρη στήν ψυχραιμία καί τό θάρρος τού Υποπ/χου οι Β. Στερενμπόκεν, Π. Κοσκορόζης, Η. Μάτης, Σ. Βουτσάς, καί Κ.Φλώρης, ενώ από τό αλιευτικό Ελπίς περισυλλέχτηκε ο Β. Παυλόπουλος. Οι λοιποί τού πληρώματος απωλέστηκαν.

Πηγή. Χρήστος Ντούνης. Τά ναυάγεια στίς ελληνικές θάλασσες 1951-2000 Τόμος β 
Κοιβεράκης Αντώνιος
Ευχαριστούμε το www.nautilia.gr