Ναυάγιο MV Karwela

To MV Karwela κατασκευάστηκε στη Δυτική Γερμανία το 1957 από την εταιρεία Jos.L.Meyer of Pepenburg.
Αυτό το επιβατηγό πλοίο με το ατσάλινο σκαρί ζύγιζε 497 τόνους και είχε μήκος 48 μέτρα και πλάτος 8 μέτρα ενώ καταχωρήθηκε για
πρώτη φορά στη Δυτική Γερμανία ως Nordpaloma. Πήγε στη Μάλτα το Δεκέμβριο του 1986 και το Μάιο του 1992 αγοράστηκε και καταχωρήθηκε από την εταιρεία Captain Morgan Cruises Silema στη Μάλτα. Στις 13/8/2006 βυθίστηκε μαζί με το MV/ Cominoland για να δημιουργήσουν έναν τεχνητό ύφαλο στο Gozo κοντά στον κόλπο που ονομάζεται “ix-Xatt l-Ahmar”.