Ναυάγιο Κυρά Ελένη

Φορτηγό Κυρά Ελένη , ( πρών Otta), νηολογίου Πειραιώς 2290 , μέ ΔΔΣ SWZR, ολικής χωρητικότητας, 2290 κόρων καί καθ. 1071 κόρων, μεταφορικής ικανότητας 3658 τόνων , μήκους 99 μέτρων. Ναυπηγήσεως τού 1949 στά ναυπηγεία TRONDHZEMS M/V τού TRONDHZEM τής Νορβηγίας , κινούμενο μέ μηχανή MAN 1890 BHP ταχύτητας12 κόμβων. Έφερε 4 μέ 9 φορτωτήρες καί δεξαμενές καυσίμων 358 ποδιών. Τό πλοίο ανήκε στήν LYRA MARITIME S.A. Τό πλοίο μέ πλοίαρχο τόν Παναγ. Μουρτζή καί μηχανικό τόν Ιωάννη Μώρο, 18μελές πλήρωμα καί μέ επιβαίνουσες τίς συζύγους τού Πλοιάρχου καί τού Υποπ/ρχου, είχε αποπλεύσει περί ώρα 21.00 της 5ης Ιανουαρίου 1978 από τό Λαύριο γιά τή Βουλγαρία, άφορτο καί μέ έρμα.Από τά μεσάνυχτα ο καίρος άρχισε νά επιδεινώνεται καί περί ώρα 01.00 τής 6/1/78 ενώ παράλλασε τό Κάβο Ντόρο συνάντησε σφοδρό βορειοανατολικό άνεμο 8 μποφόρ καί ογκώδη κυματισμό. Επειδή καί τά νεότερα μετεωρολογικά δελτία έδιναν πρόγνωση γιά παραπέρα επιδείνωση τού καιρού, ο πλοίαρχος απεφάσισε νά καταφύγει στόν όρμο τής Καρύστου μέχρι νά βελτιωθεί ο καιρός. Ο είσπλους στόν όρμο τής Καρύστου μέ σκοτάδι καί βροχή, η ύπαρξη καί άλλων αγκυροβολημένων πλοίων, αλλά καί οι σφοδροί άνεμοι έκαναν επικίνδυνη τήν παραμονή στό συγκεκριμένο σημείο, γιά αυτό καί ο πλοίαρχος έκανε διαδρομές στήν υπήνεμη πλευρά τού όρμου μέχρι νά ανατείλει ο ήλιος.Όμως ο άνεμος περί ώρα 07.00 τής 6/1/78 έγινε θυελλώδης 10-11 μποφόρ καί τό πλοίο δέν μπόρεσε νά πραγματοποιήσει στροφή πρός τήν Κάρυστο από τήν οποία είχε απομακρυνθεί, έτσι ακολούθησε νοτιοδυτική πορεία μέ σκοπό νά καταφύγει σέ υπήνεμο όρμο τού Σουνίου.Πράγματι περί ώρα 12.30 παράλαξε τό Σούνιο γιά νά εισέλθει στόν κόλπο τών Λεγραινών.Όμως καί πάλι λόγω τών ισχυρών ανέμων ματαιώθηκε ο είσπλους στά Λεγρενά καί ο πλοίαρχος απεφάσισε νά καταφύγει στήν υπήνεμη πλευρά τής νήσου Πατρόκλου, αναμένοντας βελτίωση τού καιρού. Όταν πλησίασε, τό πλήρωμα τέθηκε σέ τάξη αγκυροβολίας ώστε πράγματι νά αγκυροβολήσει σέ μικρή απόσταση από τήν ακτή.Όμως όταν πλησίασε τά 5 στάδια στροβιλίζον ρεύμα ανέμου δέν επέτρεπε στό σκάφος νά υπακούσει στό πηδάλιό του. Ανάποδα ολοταχώς δέν εκτελέστηκε από τή μηχανή καί τό πλοίο παρά τήν πόντιση τής αριστερής άγκυρας προσέκρουσε βίαια στά βράχια μέ τήν αριστερή πλευρά.Έγινε προσπάθεια αποκόλησσης , αλλά μόλις απομακρύνθηκε παρουσίασε κλίση πρός τήν αριστερή πλευρά, γιαυτό καί μέ κινήσεις τής μηχανής πλησίασε καί πάλι καί πόντισε καί τή δεξιά του άγκυρα. Στή συνέχεια διαπιστώθηκε εισροή υδάτων στό μηχανοστάσιο καί τό κύτος Νο 2, πού προκάλεσαν μεγάλη κλίση στό πλοίο. Απεστάλη τό σήμα κινδύνου . Άπαντες οι επιβαίνοντες εγκατέλειψαν τό πλοίο καί βγήκαν μέ αναμόσκαλα στήν ξερά, ενώ τό Κυρα Ελένη βυθίστηκε ώρα 14.50 τής 6/1 78. Οι ναυαγοί παραλήφθηκαν  από τό ναυαγοσωστικό τήν επομένη τό πρωί. Εκτός τού πλοιάρχου καί τού Α Μηχανικού επέβαιναν καί οι:

1. Δημήτριος Πέτας, Υποπ/ρχος
2. Ιωάννης Μακρυδάκης, Ανθ.ρχος
3. Χαριλ. Σαμοήλης, ραδ/τής
4. Παναγιώτης Βούλτεψης, β μηχ/κός
5. Σωτήριος Βλάχος γ μηχ/κός
6. Ε. Κυπριανιδης, Ηλεκ/γος
7. Κυριακούλα Μουρτζή, σύζυγος Πλοιάρχου
8. Μαρία Πέτα, σύζυγος Υποπ/ρχου
Οι ναυαγοί βγήκαν μέ πολύ δισκολία στήν ξηρά καί περπάτησαν όλη νύχτα φτάνοντας στίς βόρειες ακτές τού νησιού καί φιλοξενήθηκαν στό σπίτι τού φύλακα. 

Το ναυάγιο
Το ναυάγιο του φορτηγού πλοίου Κυρά Ελένη βρίσκεται κομμένο σε δύο μέρη. Στέκεται στο βοειοδυτικό άξονα,το κομμάτι της πρύμης είναι όρθιο με αριστερή κλήση, ενώ το υπόλοιπο της πλώρης απο το ναυάγιο βρίσκεται με την αριστερή πλευρά του στο βυθό.Μέγιστο βάθος 30 μέτρα και ελάχιστο περίπου 18 μέτρα.  

Πηγές. Χρήστος Ντούνης  Τα ναυάγια στίς ελληνικές θάλασσες.  1951-2000  Τόμος β.