59 χιλιόμετρο Αθηνών Σουνίου

Στό 59 χιλιόμετρο τής παραλιακής οδού Αθηνών Σουνίου υπάρχει το γνωστό σέ κάποιους αλλά άγνωστο στούς περισσότερους , υποθαλάσσιο νεκροταφείο αυτοκινήτων.