Παναγιώτης Βλέτσας

Γεννήθηκε το 1981 στην πόλη της Αθήνας και ξεκίνησε την ενασχόληση του με την κατάδυση το 2012. Είναι Μηχανολόγος Μηχανικός.M.Sc. κι εργάζεται σε πολυεθνική εταιρεία στον κλάδο των κατασκευών. Το ενδιαφέρον του για την ιστορία, τα ναυάγια, τις τεχνικές καταδύσεις και τις σπηλαιοκαταδύσεις, δεν άργησε να αναπτυχθεί με διαρκείς εκπαιδεύσεις και να βρει πρόσφορο έδαφος μέσα από το εξερευνητικό έργο της ομάδας του Αντώνη Γράφα με αφετηρία το έτος 2014. Είναι επίσης ενεργός πολίτης με συμμετοχή ως δύτης σε περιβαλλοντικές δράσεις που αφορούν το υγρό στοιχείο σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

 

Εκπαίδευση:
PADI: OW,AOW & Rescue diver
IANTD: Advanced EANx diver