Ιωάννης Μουστάκας

Γεννήθηκε το 1978 στην Αθήνα και είναι ιδιωτικός υπάλληλος.

OPEN WATER DIVER
ENRICHED AIR NITROX DIVER
ADVANCED OPEN WATER DIVER
ADVANCED EANx DIVER
NORMOXIC TRIMIX DIVER
e mail [email protected]