Αριστοτέλης Ζερβούδης

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ:
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
DEREE COLLEGE,
ΠΤΥΧΙΟ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΤΥΧΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ
1995 ΠΤΥΧΙΟ ΑΥΤΟΔΥΤΟΥ ΤΑΞΕΩΣ ΠΡΩΤΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣ(CMAS)
2000 ΠΤΥΧΙΟ ΑΥΤΟΔΥΤΟΥ ΤΑΞΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣ(CMAS)
2001 ΠΤΥΧΙΟ ΑΥΤΟΔΥΤΟΥ ΤΑΞΕΩΣ ΤΡΙΤΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣ(CMAS)

ΠΤΥΧΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ
1999 NITROX DIVER
2000 DEEP DIVER
2002 NITROX DIVER–TDI
2003 TECHNICAL NITROX DIVER-INTD
2004  TRIMIX DIVER-INTD  
2010 DEEP DIVING -SSI
2010 CMAS 3 ΣΤΕΡΩΝ
2015 DIVEMASTER PADI

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
1/1999 ΕΩΣ 5/2001 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΔΥΤΗ

ΜΑΙΟΣ 2001 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΥΤΗ