Ξέρα τού Αντώνη

Η ξέρα του Αντώνη, όπως συνηθίζεται να λέγεται από τους ψαράδες της περιοχής, είναι μία ακόμα ξέρα της μοναδικής Μακρονήσου. Ωστόσο, το σημαντικό και σπάνιο στοιχείο του συγκεκριμένου καταδυτικού σημείου είναι ότι η ξέρα έχει αρνητική κλίση από τη βάση της μέχρι σχεδόν την επιφάνειά της. Ο κάθε δύτης μπορεί να θαυμάσει τα υπέροχα χρώματα, να χαζέψει τους οργανισμούς που βρίσκονται εκεί, και να εξερευνήσει αυτό το μοναδικό υποθαλάσσιο κομμάτι. Επίσης,  ακολουθώντας το φρύδι της ξέρας (σύμφωνα με την καταδυτική ορολογία) ο δύτης μπορεί να φτάσει μέχρι την ακτή.